ZADZWOŃ: +49 (0) 172 244 8253| Email: lars.friedrichs@intercol.de

Nadruk

Nadruk i kontakt

Tutaj znajdziesz nasze krajowe i międzynarodowe dane kontaktowe. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Skontaktuj się z nami

Nadruk

Intercol bv
Marconistraat 7
NL-6716 AK Ede
Holandia
Planowanie trasyTel: +31 (0) 318 636363
Faks: +31 (0) 318 639474
E-mail: intercol@intercol.nlNiemcy

Peter Avemann
Zarządzanie Niemcy
Telefon komórkowy: +49 (0) 173 518 5008
E-mail: peter.avemann@intercol.de

 

Steven de Jong
Dyrektor
Świetna produkcja
Poliuretany
Rozwój nowego biznesu
Skrobie AVEBE
 
 
 
   
Wydawca
Intercol B.V.
Marconistraat 7
6716 AK Ede
HolandiaTel: +31 (0) 318 636363
Faks: +31 (0) 318 639474
E-mail:  intercol@intercol.nlUsT-IdNo.: NL 00.1105.425. BO1

Sąd lokalny w Holandii: Centraal Gelderland 09037485

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 6 MDStV
Udziałowiec odpowiedzialny osobiście: Intercol B.V., Ede, Holandia
Sąd lokalny w Holandii:
Centraal Gelderland 09037485
Dyrektor zarządzający: Dipl.-Ing. S.W. De Jong

Zawartość strony internetowej
Intercol B.V. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i kompletne informacje na tej stronie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za aktualność, poprawność, jakość i kompletność dostarczanych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Intercol B.V. dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone.

Intercol B.V. wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części strony internetowej lub całej zawartości bez uprzedniego powiadomienia lub do zaprzestania publikacji tymczasowo lub na stałe.

Referencje ("Linki")
W zakresie, w jakim Intercol B.V. odnosi się bezpośrednio lub pośrednio do zewnętrznych stron internetowych ("linki"), dostawca tych stron ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania dostarczonych informacji.

Ochrona danych
Intercol B.V. przechowuje dane osobowe użytkowników swojej strony internetowej tylko wtedy, gdy wyrażono na to zgodę. Dane osobowe użytkownika, na wykorzystanie których użytkownik wyraził zgodę, będą wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia żądania lub w kontekście, w którym udzielono zgody, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Intercol B.V. nigdy nie przekaże tych danych innym firmom do ich niezależnego wykorzystania.

Prawo autorskie, prawo znaków towarowych, inne prawa osób trzecich
Intercol B.V. dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać obowiązujących praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw osób trzecich. Jeśli mimo to dojdzie do naruszenia praw, Intercol B.V. niezwłocznie je usunie.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich.

Prawa autorskie do treści w domenie www.intercol.de i subdomenach należą wyłącznie do Intercol B.V.. Wszystkie obrazy, logo Intercol, grafika, teksty i pliki animacji na tej stronie podlegają prawu autorskiemu i prawu znaków towarowych lub innym prawom ochronnym. Powielanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody Intercol B.V. jest zabronione.

Skuteczność prawna
Informacje te należy traktować jako część strony internetowej, z której dokonano odniesienia do tej strony. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

pl_PLPolish