Zavolejte nám: +49 (0) 172 244 8253| E-mail: lars.friedrichs@intercol.de

Otisk

Otisk a kontakt

Zde najdete naše národní a mezinárodní kontaktní údaje. Pro další informace nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

Otisk

Intercol bv
Marconistraat 7
NL-6716 AK Ede
Nizozemsko
Plánovač trasTel: +31 (0) 318 636363
Fax: +31 (0) 318 639474
E-mail: intercol@intercol.nlNěmecko

Peter Avemann
Vedení společnosti Německo
Mobil: +49 (0) 173 518 5008
E-mail: peter.avemann@intercol.de

 

Steven de Jong
Ředitel
Skvělá výroba
Polyuretany
Rozvoj nového podnikání
Škroby AVEBE
 
 
 
   
Vydavatel
Intercol B.V.
Marconistraat 7
6716 AK Ede
NizozemskoTel: +31 (0) 318 636363
Fax: +31 (0) 318 639474
E-mail:  intercol@intercol.nlUsT-IdNo.: NL 00.1105.425. BO1

Místní soud Nizozemska: Centraal Gelderland 09037485

Odpovědnost za obsah podle § 6 MDStV
Osobně odpovědný partner: Intercol B.V., Ede, Nizozemsko
Místní soud v Nizozemsku:
Centraal Gelderland 09037485
Výkonný ředitel: Dipl.-Ing. S.W. De Jong

Obsah webových stránek
Společnost Intercol B.V. se snaží poskytovat správné a úplné informace na těchto webových stránkách. Nepřebírá však žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, kvalitu a úplnost uvedených informací. Nároky na odpovědnost vůči společnosti Intercol B.V. týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny.

Společnost Intercol B.V. si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části webových stránek nebo celý obsah bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit jejich zveřejňování.

Odkazy ("Links")
Pokud společnost Intercol B.V. přímo nebo nepřímo odkazuje na externí webové stránky ("odkazy"), nese odpovědnost za obsah a škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití poskytnutých informací výhradně poskytovatel těchto stránek.

Ochrana údajů
Společnost Intercol B.V. ukládá osobní údaje o uživatelích svých webových stránek pouze v případě, že k tomu byl udělen souhlas. Osobní údaje uživatele, k jejichž využití dal uživatel souhlas, budou použity pouze k vyřízení žádosti nebo v kontextu, v němž byl souhlas udělen, a v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Společnost Intercol B.V. nikdy nepředá tyto údaje jiným společnostem k jejich nezávislému použití.

Autorské právo, právo ochranných známek, další práva třetích stran
Společnost Intercol B.V. se snaží dodržovat platná autorská práva, práva k ochranným známkám a další práva třetích stran ve všech publikacích. Pokud přesto dojde k porušení práv, společnost Intercol B.V. je neprodleně odstraní.

Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platných právních předpisů a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran.

Autorská práva na obsah domény www.intercol.de a subdomén náleží výhradně společnosti Intercol B.V.. Veškeré obrázky, logo Intercol, grafika, texty a animační soubory na těchto webových stránkách podléhají autorskému právu a právu na ochranné známky nebo jiným ochranným zákonům. Reprodukce, úpravy nebo použití v jiných elektronických nebo tištěných publikacích nejsou bez výslovného souhlasu společnosti Intercol B.V. povoleny.

Právní účinnost
Tyto poznámky je třeba považovat za součást webových stránek, ze kterých byl na tuto stránku učiněn odkaz. Pokud části nebo jednotlivé pojmy tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.

cs_CZCzech